THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN PHIẾU HỌC LẠI HỌC PHẦN ANH7,8,9 HKII 2017-2018
Tiếng Việt

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN PHIẾU HỌC LẠI HỌC PHẦN ANH7,8,9 HKII 2017-2018

25/01/2018

Văn phòng khoa TA B1 xin thông báo về việc nhận phiếu học lại các học phần anh 7, anh 8, anh 9 hệ đại học chính quy cụ thể như sau:

Thời gian thu phiếu: từ 25/1/2018 đến hết 30/1/2018 các ngày trong tuần trừ chủ nhật

Địa điểm: Phòng A309

Dự kiến thời gian học lại bắt đầu từ 26/2/2018, danh sách sinh viên xem tại trang web của Trường, của Khoa TA B1

Trân trọng thông báo

  • tags