TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DƯỢC KHOA
Tiếng Việt

TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DƯỢC KHOA

20/03/2020

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu, sinh viên dược khoa đã đến trường tiếp tục học tập chương trình Học kỳ II từ ngày 9 tháng 3 năm 2020. Việc tổ chức giảng dạy lý thuyết và thực hành cho sinh viên đã qua 10 ngày. Công tác triển khai phòng chống dịch cho sinh viên học lý thuyết và thực hành tuân thủ các quy định của Bộ Y Tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường (khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng cách rửa tay và dùng dung dịch sát khuẩn…).

            Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tuân thủ chương trình đào tạo Học kỳ II của Nhà trường ở cả Cơ sở Vĩnh Tuy và Từ Sơn. Không có trường hợp nào thày cô bỏ đứng lớp. Tuy nhiên trong tuần đầu tiên, có một vài buổi học lý thuyết và thực hành số sinh viên đến lớp quá ít (1-2 sinh viên) Ban Chủ nhiệm đã cho ngừng giảng dạy và sẽ tổ chức học bù sau.

            Tuấn thứ hai sinh viên đi học lại, nhiều buổi học lý thuyết và thực hành có tỷ lệ sinh viên hiện diện đạt 95-100% so với sĩ số. Ngày 17/3/2020 có 8/11 buổi thực hành có 80-100% sinh viên hiện diện, 3/8 buổi học lý thuyết có tỷ lệ sinh viên hiện diện từ 80-100%. Ngày 18/3/2020, có 7/9 buổi thực hành có tỷ lệ sinh viên hiện diện từ 80-100% trong đó có 2 buổi thực hành có 100% sinh viên hiện diện. Ngày 19/3/2020 có 2/5 buổi giảng lý thuyết có từ 80-100% sinh viên hiện diện và có 5/6 buổi thực hành tỷ lệ sinh viên hiện diện từ 80-100% trong đó có 2/6 buổi tỷ lệ sinh viên hiện diện 100%. Nhiều sinh viên DK21-TSA 01 làm khóa luận tốt nghiệp đã gặp giảng viên hướng dẫn để chuẩn bị tiến hành thực nghiệm.

            Ban Chủ nhiệm Khoa xin cảm ơn các thầy cô giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, kỹ thuật viên các Bộ môn đã nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Ban Giám hiệu tổ chức chu đáo hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành. Ban Chủ nhiệm Khoa cũng hoan nghênh các em sinh viên đã đến lớp ngày càng đông và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Hy vọng dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập Học kỳ II của sinh viên Dược khoa nói riêng và các Khoa khối sức khỏe nói chung.

                                                                                                Ban Chủ nhiệm Khoa Dược 

Giờ thực hành Hóa hữu cơ – Tổng hợp ethylacetat

 

Thực hành Kiểm nghiệm thuốc trên máy quang phổ tử ngoại UV-VIS

 

Thực hành Dược liệu – Định tính alcaloid của Cà độc dược
  • tags