Lễ phát bằng TN và ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên ĐHCQ ngành Ngân hàng Khóa 16
Tiếng Việt

Lễ phát bằng TN và ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên ĐHCQ ngành Ngân hàng Khóa 16

10/12/2015
Thời gian: 7h30, thử Bảy, ngày 19/12/2015
Địa điểm: Hội trường lớn nhà B
Nội dung:
- Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16, chuyên ngành Ngân hàng
- Tư vấn việc làm tại các ngân hàng....


  • tags