THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP ANH 7, ANH 8 VÀ ANH 9 HKI 2018-2019
Tiếng Việt

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP ANH 7, ANH 8 VÀ ANH 9 HKI 2018-2019

04/09/2018

Khoa tiếng anh B1 xin thông báo lịch học lại của các lớp anh7, anh8, anh 9 của các sinh viên đã nộp phiếu học lại tại VPK A309 cụ thể như sau:

- Học phần anh 7 dự kiến lịch học lại bắt đầu từ 1/10/2018

- Học phần anh 8 và anh 9 do số lượng sinh viên không đủ điều kiện mở lớp nên những sinh viên đã nộp phiếu ở Khoa sẽ ghép lịch học với học phần anh 8, anh 9 của Phòng Giáo vụ. Cụ thể lich học bắt đầu từ tối 4/9 đến 14/9/2018 (trừ tối 9/9) tại phòng B105. 

Lưu ý : Các em sinh viên học lại Anh 8, anh 9 sẽ nộp lại biên lai gốc cho phòng giáo vụ tại A110Y

  • tags