Tiếng Việt

Giới thiệu

Quay lại

Văn phòng Khoa: C 708
Điện thoại: 04.36336600 Máy lẻ 716
Ban chủ nhiệm Khoa:
        + Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Đính
        + Phó chủ nhiệm: PGS. TS Trần Minh
Trợ lý:
        + CN. Trịnh Đức Thịnh ĐT: 0988896996
        + CN. Trần Ngọc Thắng ĐT: 0973017918
Các ngành đào tạo:
-    Đại học chính quy ngành xây dựng
-    Cao đẳng xây dựng
-    Đại học liên thông xây dựng
Giới thiệu


Khoa Xây dựng-Kiến trúc thành lập ngày 07/05/2008, sau đó ngày 21/05/2008 được tách ra thành 02 khoa là Khoa Xây dựng và Khoa Kiến trúc