Tiếng Việt

Giới thiệu

Quay lại

GIỚI THIỆU KHOA TIẾNG ANH SAU ĐẠI HỌC

Khoa tiếng Anh Sau Đại học được thành lập ngày 15/4/2014 theo Quyết định số 1521/QĐ-BGH của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với các nhiệm vụ và chức năng cơ bản như sau:

1.      Đào tạo tiếng Anh theo các chương trình đào tạo Cao học tiếng Anh được Bộ GD&ĐT cấp phép và Ban Giám hiệu phê duyệt.

2.      Đào tạo tiếng Anh theo các chương trình tiếng Anh cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành học khác trong trường.

3.      Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn, tập trung phát triển chương trình, biên soạn và lựa chọn tài liệu dạy-học, kể cả học liệu điện tử.

4.      Làm đầu mối, phối hợp với phòng Quan hệ quốc tế và các đơn vị liên quan trong trường phát triển các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giáo dục, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành, các khóa bồi dưỡng chuyên môn.

5.      Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường giao.

Là đơn vị làm đầu mối trong việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ Ngôn ngữ Anh. Công việc thực sự bắt đầu vào tháng 9/2014 và sau một thời gian ngắn khẩn trương chuẩn bị, đề án mở ngành cao học Ngôn ngữ Anh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Với Quyết định số 306/QĐ-BGDĐT ngày 28-1-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã trở thành một trong số ít trường đại học và là trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở phía bắc được đào tạo trình độ thạc sỹ ngành tiếng Anh.

 


VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh được trang bị kiến thức có khả năng bắt kịp những tiến bộ khoa học trong chuyên môn, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn để có thể đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh, xây dựng chương trình, giáo trình, biên dịch, phiên dịch tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên ngành ở trình độ cao; giảng dạy tiếng Anh ở trình độ nâng cao ở các học viện, các trường đại học và cao đẳng, các cơ sở giáo dục đào tạo và các cơ quan doanh nghiệp.


ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Là một đơn vị mới thành lập và mới tuyển sinh khóa I, yêu cầu về số lượng cán bộ chưa cấp thiết, nhưng Khoa rất chú ý và ưu tiên xây dựng đội ngũ có trình độ cao trong một khoa đào tạo sau đại học.

Hiện tại khoa có 8 cán bộ, trong đó 5 người là Phó Giáo sư và tiến sỹ, còn lại đều là thạc sỹ, tất cả đều có thể vừa làm công tác quản lý, vừa tham gia công tác giảng dạy.

Ngoài số cán bộ trong khoa và trong trường, khoa đã thiết lập được một đội ngũ cộng tác viên với hàng chục Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sỹ tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÔN NGỮ ANH: http://hubt.edu.vn/tin-tuc/21-04-2016/thac-si-ngon-ngu-anh/29/2295/