Tiếng Việt

Giới thiệu

Quay lại

Thư ngỏ

      Khoa giáo dục thể chất tiền thân là Bộ môn thể dục, thể thao được thành lập từ năm 1996. Cùng với sự phát triển của Trường, các thế hệ cán bộ giảng viên của khoa luôn luôn phấn đấu vươn lên để cống hiến cho sự nghiệp thể dục, thể thao và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường nói chung và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói riêng, nhằm đào tạo lớp người tri thức mới phát triển toàn diện, có trình độ khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp vững vàng, có đạo đức trong sáng, có kỷ luật và sức khỏe.

      Trong những năm qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong giáo dục thể chất nội khóa cho sinh viên, khoa đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong trường và các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường, từng bước xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ công chức, giảng viên và sinh viên, tổ chức các hoạt động thể thao trong trường đồng thời thành lập đội tuyển các môn thể thao tham gia các hoạt động thể thao sinh viên đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trường Đại Kinh doanh và Công nghệ Hà nội là một trong những trường ngoài công lập tích cực tham gia và đóng góp nhiều thành tích cho phong trào thể thao sinh viên khu vực Hà nội và toàn quốc.

      Từ ngày thành lập đến nay Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm đến vấn đề chất lượng đào tạo, trong đó có công tác giáo dục thể chất nội khóa và ngoại khóa. Tháng 4 năm 2014 Nhà trường cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp trường là cơ sở để tập hợp quần chúng xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức viên chức, giảng viên và sinh viên lên một bước mới, đóng góp tích cực cho phong trào thể dục, thể thao sinh viên khu vực Hà Nội và toàn quốc.    

Giới thiệu khoa GDTC

      Khoa giáo dục thể chất tiền thân là Bộ môn thể dục, thể thao gồm nhóm giảng viên thỉnh giảng do thầy Đặng Ngọc Giao phụ trách và trực thuộc Ban giám hiệu sau đó sự quản lý của Khoa triết học từ năm 1996 - 2000;

      Năm 2001- 2003 Bộ môn thể dục được sáp nhập với Bộ môn quân sự và thành Khoa thể dục - quân sự;

      Thời gian từ 1996 - 2003 do bộ máy tổ chức không ổn định, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ cho dạy và học môn học giáo dục thể chất nội khóa cực kỳ khó khăn, do trường mới thành lập; chương trình giảng dạy môn học còn chắp vá và phải luôn thay đổi cho phù hợp với địa điểm thuê giảng dạy; đội ngũ giảng viên chủ yếu là giảng viên thỉnh giảng, việc quản lý chuyên môn có nhiều bất cập và khó khăn do giảng dạy tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố như: công viên Bách Thảo, thuê nhà tập ở Công ty đường bộ, tận dụng sân bãi trống ở các tầng của trường …để giảng dạy chuyên môn và tổ chức các hoạt động thể thao trong trường.

        Năm 2004 Bộ môn thể dục được tách khỏi Khoa thể dục - quân sự và Bộ môn giáo dục thể chất chính thức được thành lập trực thuộc quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường, với tổng số gồm 04 giảng viên cơ hữu và trên 25 giảng viên thỉnh giảng, do Thầy Nguyễn Trung Thịnh làm chủ nhiêm.

       Do yêu cầu phát triển của trường về quy mô đào tạo, ngày 15/5/2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ký Quyết định số 863/QĐ-TCCB đổi tên Bộ môn giáo dục thể chất thành Khoa giáo dục thể chất trực thuộc Ban giám hiệu, Thầy Nguyễn Trung Thịnh được giữ chức vụ Chủ nhiệm.

       Năm 2014, tổ chức bộ máy Khoa giáo dục thể chất được ổn định, ngoài chủ nhiệm khoa còn có 03 phó chủ nhiệm khoa và 01 trợ lý khoa, có tổng số 16 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên thỉnh giảng; chất lượng đội ngũ giảng viên ngày càng được quan tâm phát triển; đội ngũ giảng viên của khoa có 01 tiến sỹ khoa học giáo dục, 06 thạc sỹ chuyên ngành, 09 cử nhân ngành giáo dục thể chất, trong đó có 05 giảng viên đang học cao học. Với trình độ chuyên môn của giảng viên Khoa giáo dục thể chất hiện nay đã đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy môn học giáo dục thể chất nội khóa và tổ chức các hoạt động thể thao trong trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức bộ máy khoa:

  - Khoa giáo dục thể chất

  - Văn phòng khoa

Lãnh đạo khoa:

- Chủ nhiệm Khoa:              Ths. GVC Nghiêm Xuân Thúc                    

- P. Chủ nhiệm Khoa:          TS.  CVC Nguyễn Trọng Hải

- P. Chủ nhiệm Khoa:          CN. GV Đỗ Tự Lập

- P. Chủ nhiệm Khoa:          CN. GV Vũ Hải Yến

Văn phòng Khoa:

Trợ lý Văn phòng Khoa:      CN. GV Bùi Thị Vân

Địa chỉ Văn phòng Khoa:

       Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (cơ sở 2, thị xã Từ sơn, T Bắc Ninh)